Hundeskader: Hvilket ansvar har du som hundeejer?

Hundeskader: Hvilket ansvar har du som hundeejer?

24. apr 2020

Har din hund bidt eller forvoldt anden form for personskade, er det som udgangspunkt dig, der har ansvaret. Se her, hvordan du skal forholde dig, hvis du ender i sådan en situation.

Når en hund bider eller forvolder skade på en person, har vedkommende krav på erstatning. Det er muligt at kræve erstatning for både personskade og tingskader, hvis der er materielle genstande, der er gået i stykker i forbindelse med skaden.

 

Det er altså dit ansvar, at din hund ikke forvolder skade på andre – og sker det alligevel, er det dig, der er erstatningsansvarlig. Det gælder, uanset om der er tale om et hændeligt uheld, eller du har opført dig uansvarlig i forhold til dine forpligtelser som hundeejer.

Som hundeejer gælder et objektivt ansvar

Ifølge hundeloven er det dig, der ejer hunden eller har den i din varetægt, der er forpligtet til at erstatte de skader, din hund har været skyld i. Den, der besidder hunden, er den person, der reelt har den i sin varetægt – i praksis betyder det, at du vil blive betegnet som værende hundens besidder, såfremt du har haft den i din besiddelse i de seneste 17-18 timer.

 

Det er ligegyldigt, om det er ejeren eller besidderen reelt set kan bebrejdes for den skade, hunden har forvoldt, da du som hundeejer har et objektivt ansvar for hunden. Det betyder, at det altid er dig, der er ansvarlig, i tilfælde af at hunden forvolder skader på ting eller mennesker.

Der er mulighed for at nedsætte erstatningsansvaret

Selvom det i princippet altid vil være dig, der har det retmæssige ansvar, når din hund er skyld i skade hos personer eller ting, kan det lade sig gøre at nedsætte erstatningsansvar – og i visse tilfælde at få det fjernet helt.

 

Det kræver, at du kan bevise, at den tilskadekomne helt eller delvist er skyld i skaden. Det er vigtigt, at du er i stand til at påvise, at det ikke er din hund, der er skyld i skaden, men at der er tale om uforsvarlig handling fra tilskadekomnes side.

 

Ofte vil det ende i en retssag, hvor du skal kunne dokumentere, at erstatningsansvaret bør nedsættes eller bortfalde. I tilfælde heraf er det oplagt at alliere sig med en advokat, der kan hjælpe dig, så du får medhold i din påstand. Er du i tvivl om dine rettigheder, kan du få online advokatrådgivning hos NEMADVOKAT.

Tilskadekomne skal kunne dokumentere sine skader

Når din hund har været skyld i, at en person er kommet til skade, eller vedkommendes ejendele er beskadiget, er det nødvendigt at vedkommende kan dokumentere det. Derfor skal læge eller skadestue kontaktes, så skader og gener kan noteres i en journal.

 

Herudover skal ulykken anmeldes til politiet, der noterer navn og adresse på dig, der har ansvaret for hunden. Hvis skaden ikke er slem, kan du forsøge at opnå et forlig med tilskadekomne, før det bliver anmeldt til politiet.

Du bør altid tegne en hundeforsikring

Det er vigtigt, at du har en hundeansvarsforsikring, som kan yde erstatning, i tilfælde af at din hund forvolder person- eller tingskade. Den vil ligeledes dække, hvis din hund er stukket af, så du reelt ikke har mulighed for at kontrollere, hvilke handlinger den foretager sig.

 

Ikke alene er det fornuftigt at tegne en hundeansvarsforsikring  det er faktisk lovpligtigt, at du har en, når du ejer en hund. Har du ikke en hundeansvarsforsikring, betyder det ikke, at du ikke skal betale erstatning, men blot at du skal betale af egen lomme.

 

Samtidig risikerer du samtidig at få en bøde, hvis ikke du har tegnet den lovpligtige forsikring. Dermed ender de samlede omkostninger med at være større, end hvis blot du tegner en forsikring.


Følg og få notifikationer ved næste blogindlæg


x