Hvilke vvs-installationer må man egentlig selv lave?

Hvilke vvs-installationer må man egentlig selv lave?

27. mar 2019

Som hundeejer er der forskellige overvejelser og tiltag i forbindelse med huset, som skal gøres. Eksempelvis er der husets indretning og inventar, som skal tilpasses, så din hund kan leve trygt og sikkert. Desuden kan der være tilfælde, hvor din hund er kommet til at ødelægge dit inventar. Uanset årsagen vil du på et eller andet tidspunkt komme ud for at skulle arbejde på dine installeringer af vand-, varme- og sanitetssystemer. For eksempel kan du have brug for at lave opdateringer til dit badekar. Her er en guide til, hvilke VVS-opgaver du selv må tage dig af, og hvilke opgaver du skal have professionel hjælp til.


Gas-installationer kræver en autoriseret VVS-installatør

Installationer vedrørende gas-installationer kan være særdeles farlige med risiko for eksplosioner. Forkert arbejdsproces kan også medføre udledning af kulilte. Det er derfor meget vigtigt, at disse installationer bliver korrekt udført, og derfor må du som forbruger ikke selv foretage nogen form for ændring på gasinstallationer. I stedet skal du have fat i en autoriseret VVS-installatør. Dette gælder alle former for installationer, hvor der anvendes gas – både bygas, naturgas, flaskegas samt andre brændbare gasser. Dog er det som forbruger tilladt at skifte en godkendt gasflaske.


Vand-installationer, som kræver professionel hjælp

I Danmark har vi noget af verdens bedste drikkevand. I langt de fleste områder i Danmark har man mulighed for at indvinde grundvand, der kan anvendes som rent drikkevand. For at sikre denne høje kvalitet af drikkevand er der en stram lovgivning på området. Lovgivningen er med til at sikre, at vi som forbrugere har adgang til rent drikkevand.

Loven siger, at hvis du som forbruger vil ændre på allerede eksisterende installationer i forbindelse med vand, så må du ikke selv gøre det – i stedet skal der en autoriseret VVS-installatør til. Dertil skal du også kontakte en VVS-installatør, hvis du skal udskifte apparater som for eksempel vandhaner, der ikke er af samme type som den, du på nuværende tidspunkt har installeret.


Vand-installationer, som du gerne må udføre selv

Samtidig er der dog en række opgaver i forbindelse med dine vand-installationer, som du gerne selv må udføre i din bolig.

Du må nemlig gerne selv:

  • Tilslutte en bruser med en slange

  • Tilslutte et brusearmatur

  • Udskifte pakninger i armaturer

  • Tilslutte et blandingsbatteri

  • Tilslutte et toilet

  • Tilslutte en vaskemaskine/opvaskemaskine til vandet

Du skal dog huske, at du kun må udføre disse opgaver, hvis der ikke ændres på selve installationen, og hvis der desuden er en afspærringsventil på vandrøret. Derudover skal de materialer, du bruger, være af en speciel kvalitet. For eksempel skal de være VA-godkendte eller CE-mærkede.


Arbejde i forbindelse med kloak og afløb

Brugt vand er det vand, der ledes til afløbet, og VVS-arbejde med brugt vand skal udføres af en autoriserede virksomhed. Det er vigtigt at undgå miljøforurening, så derfor må man kun bruge professionelle til denne slags arbejde. Samtidig er det ønskværdigt at have tætte afløb og kloakker, så der ikke risikeres angreb fra rotter.  Som forbruger må du dog gerne selv udføre simpelt arbejde på afløbs-installationer, så længe det ikke har sundheds- eller miljømæssige risici. Du må eksempelvis gerne installere et nedsivningsanlæg for at føre regnvandet væk fra dit tag.Følg og få notifikationer ved næste blogindlæg


x