{{ getTotalHits() | thousandNumberSeperatorFilter }} resultater Filter
{{group.groupName}}

{{ group.groupName }}

Medlemmer: {{group.memberCount}}
Forside Forum Medlemmer Annoncer {{ group.itemMoreItems }}
1.888 visninger | Oprettet:

Aslan & Lens
Aslan & Lens
Online Tilmeldt:
12. apr 2018
Følger: 29 Følgere: 301 Emner: 90 Svar: 5.161

Kunne du ende som medlem af en sekt? {{forumTopicSubject}}

Langt indlæg! Men man kan deltage uden at læse det hele smiley

Hørte dokumentar om Peoples Temple. For pokker det er skræmmende med sekter, og der findes jo også flere på dansk jord..

Den ene jeg hørte fortælle besøgte sekten og dens leder en uge før 914 mennesker begik kollektivt selvmord (nogle nok mod deres vilje...) men han forlod den igen, fordi der var "noget" som fik ham til at gå. Efter et døgn der var han dog total forført. Han ankom egentlig for at se kritisk på det hele. Men endte efter et døgn med at stå og holde en takketale til lederen.... han kaldte det selv at "være forført af masse-psykosen".

Han kunne ikke forklare dette "noget", der fik ham til at gå efter et par dage. Og det gjorde mig nysgerrig.

Kunne du forføres af sådan en "leder", tanke eller sekt?

Jeg er ret sikker på, at jeg ikke kunne. Lige som jeg heller ikke tror jeg kan hypnotiseres, for eksperter mener, at der er en sammenhæng, men jeg VED det ikke. Ingen har forsøgt at hypnotisere mig.... Men mest af alt fordi jeg får kuldegys og kvalme af alle de ledere af sekter, som jeg kan læse om online. Men det er nok værd at bruge et øjeblik på at overveje alligevel, tænker jeg. Stod man en dag foran en, ville man måske huske sine overvejelser - og løbe væk. Måske.

Jeg er nysgerrig på, hvad I tænker om det. Og om jer selv. Kunne I forføres? Har I prøvet det? Måske bare snust til det og er gået. Hvad er dette "noget", der trækker nogle væk, mens andre bliver? Medlemmerne er ikke alle sølle stakler uden liv og indhold. Tvært imod faktisk.

Og for at definere, hvad jeg mener med sekt og give lidt baggrund, så kommer her starten på en bog om et par af de sekter, der findes/fandtes i DK. Det er lidt langt, men let at læse og ganske spændende synes jeg.


"Hvad er en sekt?
En sekt kan defineres som en gruppe mennesker, som er fælles om at tro eller mene noget, der adskiller sig fra det alment accepterede. Det er en meget bred, ordbogsagtig definition, og mange religiøse grupper i Danmark falder ind under den – også en masse grupper, vi ellers ikke plejer at kalde sekter. Så lad os prøve at være lidt mere specifikke. En klassisk sekt er ofte karakteriseret ved:

1. Isolation
Sekter er sjældent inklusive, dvs. de regner med, at kun de selv har hele sandheden. Når sekten møder afvisning og kritik fra omverdenen, kommer medlemmerne og specielt ledelsen let til at føle sig under belejring. Derved bliver gruppen endnu mere isoleret, men den får sværere ved at rekruttere nye medlemmer. Sekten kan godt samarbejde med andre sekter eller grupper, der ligger på samme linje som den selv. Men internt er man ikke i tvivl om, at de
andre ikke er gode nok.

2. Sindelagskontrol
I alle samfund (religiøse eller sekulære) sker der en gradvis forandring af de personer, der træder ind i fællesskabet. Man ændrer væremåde i større eller mindre grad og bliver mere ligesom de folk, man er iblandt. Det er der ikke noget forkert i, og i visse tilfælde kan det være en forandring til det bedre. Mange mennesker ønsker ligefrem at blive en anden person, fordi de lider af manglende selvværd. Denne personlighedsændring kan naturligvis meget let medføre konflikter i forhold til familie og gamle venner. Men det er nu engang vilkårene i et multireligiøst samfund som det, Danmark har udviklet sig til, at vore nærmeste kan finde på at skifte religion (og til en vis grad personlighed).

Men måden, det sker på, er ikke altid i orden. Hvis en sådan ændring sker for hurtigt og for bastant, kan den ødelægge ens selvopfattelse, så man ikke længere ved, hvem man er som menneske. Man bliver alt for bundet til en bestemt gruppe, og det medfører, at man får hele sit livsgrundlag revet væk under sig, hvis den dag pludselig kommer, hvor man skal stå alene. Derfor bliver de
fleste mennesker i en sekt længe efter, at de for længst burde være gået ud.

Sekter bruger forskellige metoder for at kontrollere medlemmerne, bl.a. strenge leveregler, forbud mod kontakt med familie og venner, tankekontrol ved hjælp af lange møder med monoton, rytmisk lovsang eller „chant“, og fø-elseskontrol ved at påføre skyldfølelse eller frygt for dæmoner. Medlemmerne opfordres ofte til angiveri, og der bliver slået hårdt ned på enhver form for kritik eller oprør. Manglende kontakt med omverdenen og en fremdyrket frygt for
verden udenfor medfører, at man får alle sine informationer fra sektens egne kilder (aviser, bøger, TV osv.).

Det er farligt at deponere sit selvværd og sin selvrespekt hos en leder, så at man kun lever for at få opmærksomhed fra dette magtcentrum. Det er også farligt at blive så bundet til en ideologi, at man gradvist mister evnen til at se tingene fra andre synsvinkler. Det er på den måde, fanatikere og terrorister bliver til.

Nogle symptomer på indoktrinering er personlighedsforandring, følelsesmæssig afstumpethed og måske ligefrem ændringer i kropsholdning og udseende, f.eks. et stereotypt ansigtsudtryk eller et fraværende, undvigende eller stirrende blik. Eks-sektmedlemmer lider ofte af en stærk ensomhedsfølelse, social fobi, depression, tomhed og ubeslutsomhed. I visse tilfælde kan der optræde
psykopatologiske træk med tvangsmæssige grublerier, vrangforestillinger, hallucinationer m.m.

3. En usund ledertype
En sekt har som regel en stærk leder, som alle i sekten ser op til. Vedkommende er enten selv guddommelig (en guru) eller talerør for Gud (en profet). At gå imod lederen er at gå imod Gud.
En usund, selvcentreret leder, et magtmenneske, som fører sine tilhængere i fordærv, har oftest både psykopatiske og narcissistiske træk. Psykopaten er fuldstændig resultatorienteret og er ligeglad med andre mennesker. Ligesom ham (eller hende) selv er de kun redskaber i en højere magts tjeneste (som i virkeligheden er hans egen egoistiske tilfredsstillelse). Han er parat til at tage næsten alle midler i brug for at nå sit mål. Han er ikke i stand til at føle andres smerte, som han betragter som fjolleri eller svaghed, men han
har et konstant behov for at blive stimuleret og kan derfor ikke holde ud at være alene.

Narcissisten er afhængig af andres beundring og tilbedelse. Han tillader interne stridigheder og intriger blandt sine tilhængere, fordi han trives med ballade, og fordi det hjælper ham til at bevare magten. Det forhindrer tilhængerne i at konspirere mod ham. Hans (hyppigt skiftende) næstkommanderende er altid den for tiden mest ivrige discipel. Intrigerne gør, at det altid er let at pege på en
syndebuk, når noget går galt. Derved undgår narcissisten at tage ansvaret og tabe ansigt. Hans egen tilfredsstillelse er vigtigere end at opnå resultater. Intelligente medarbejdere udskiftes, så snart de begynder at tænke selvstændigt. Han kan kun nyde samværet med andre, hvis han selv er i centrum.

Begge ledertyper er selvdestruktive på langt sigt. De kan bygge en organisation op, men de kan ligeså hurtigt smadre den igen. Meget få ledere er rendyrkede psykopater eller narcissister, for så ville de aldrig kunne opnå en lederposition. Men visse tendenser kan blive mere udtalte med tiden, efterhånden som de gamle venner bliver udrenset til fordel for yngre, kritikløse eftersnakkere.

Magt i sig selv korrumperer muligvis ikke, men en bestemt mennesketype søger altid magten for egen vindings skyld.
Alle mennesker er egoister, men samtidig er vi også sociale væsener. Vi længes efter fællesskab med andre, når vi er alene, og vi trives bedst, når vi er sammen med folk, vi er trygge ved, og som vi finder interessante og underholdende. De fleste af os føler det også betryggende at have en tillidsvækkende leder.

Hvis man er fuldkommen egoist og opfører sig, som om der ikke findes andre end én selv, og at man ikke har brug for andre, så gider folk ikke at være sammen med én, eftersom de ikke får noget ud af det. Derfor lærer mennesker tidligt at være sociale for at tiltrække andre mennesker. Den umodne prøver at tiltrække andre ved at gøre sig interessant. Men på den måde tiltrækker man kun folk, som er mere umodne end én selv, og i længden bliver man gennemskuet.

En mere intelligent og sofistikeret person bruger charme, men hvis der ikke ligger rigtige følelser bag, er der tale om manipulation, og vedkommende kan være et farligt bekendtskab, fordi man let kan komme til at stole for meget på ham eller hende.

En tidligere medarbejder hos lederen af Livets Ord i Sverige, Ulf Ekman, har sagt om ham, at der er tre slags mennesker omkring ham: De, der står på afstand og beundrer ham, de, som er kommet for tæt på og er blevet brændt, og de, der står så tæt på ham, at de er blevet blinde.

En karakteristik
Nogle sekter er hensygnende, andre er på fremmarch. De „gamle“ sekter som Scientologi, Guds Børn og Moon-bevægelsen er på retur, mens f.eks. Hizb utTahrir tiltrækker mange unge, selv med dansk baggrund. Fælles for de mest succesrige sekter er, at de tilbyder mennesker (ofte unge) et tilsyneladende solidt fællesskab, et formål med livet og en meget sort/hvid måde at se verden på: „Vi er de gode, de kloge, de retledte. De, der er udenfor, er de onde.“

Mange unge er forvirrede og rodløse og lader sig let dupere af folk,
der optræder med stor selvtillid og sætter verden på faste formler. Systemet skal være sofistikeret nok til, at folk føler, det er genialt, men samtidig så letforståeligt, at det ikke stiller for store krav til fatteevnen hos de potentielle rekrutter.

De fleste mennesker, måske to tredjedele (i visse sekter langt flere), som går ind i en sekt, forlader den igen senere. Nogle bevarer en slags privat „light“-religiøsitet i stil med den, de fandt i sekten. Andre bliver stærke kritikere af sekten, og nogle bekæmper den ligefrem. Det afhænger nok af, hvilken mennesketype man er, og hvordan man er blevet behandlet. De fleste bliver meget på vagt imod at blive involveret i en ny sekt.

De fleste sekter stiller meget høje krav til medlemmerne, men medlemmerne får også noget igen. Forvirrede og rodløse unge med lavt selvværd føler sig pludselig mobiliserede i stedet for tilovers. De føler – især i starten – at der er endelig er nogen, der har tid til dem, tager hånd om dem og giver dem mulighed for at udvikle deres potentiale. Derfor har sådanne sekter i begyndelsen en høj vækstfaktor, hvis de har formået at ramme det rette
efolkningssegment (f.eks. studenter eller unge muslimer). Det hører også med til billedet, at mange siden forlader gruppen, fordi de bliver udbrændte eller stressede eller i længden ikke føler, de får nok ud af at være medlem.

Hvis man har været virkeligt engageret, tager det ofte lang tid at nå den konklusion, at man er nødt til at gå, og det kræver en åndelig kraftanstrengelse. Specielt hvis man har lært, at man går fortabt eller er en forræder, hvis man forlader gruppen. Bagefter er man meget rådvild og ved ikke, hvordan man skal tolke det, man har været udsat for. Hvis man stifter familie i sekten, er der stor sandsynlighed for, at man bliver hængende, selv om man er begyndt at nære alvorlig tvivl om lederen og sektens budskab.

Hvilke slags mennesker går ind i en sekt?
Næsten alle typer mennesker kan ende i en sekt. Nogle er dog mere modtagelige for overtalelse og manipulation end andre.
Eksperter i hypnose inddeler befolkningen i fem grader: 1 er dem, der slet ikke kan hypnotiseres, 5 er folk, som er ekstremt odtagelige for hypnose.

Femtegradspersoner er ofte intelligente, intuitive og fantasifulde. De er også meget tillidsfulde og behagesyge (specielt overfor autoritetspersoner). De er i stand til at forene modsætninger, herunder modstridende oplevelser. De har let ved at tage nye og usædvanlige begivenheder til sig. De er hurtige til at overføre
ydre oplevelser til måden, de ser sig selv på. De allermest modtagelige har svært ved at skelne mellem fantasi og virkelighed,
og de er i stand til at opfinde minder om ting, der aldrig er sket, hvorefter de tror fuldt og fast på dem.

Denne modtagelighed for hypnotisk suggestion øges kraftigt, når man er i selskab med ligesindede. Det skyldes gruppepres og en naturlig trang til ikke at stå uden for fællesskabet.

I gamle dage levede langt de fleste i en meget lille og forudsigelig verden. Verdensbilledet var fastlagt af forældrene, de religiøse autoriteter og traditionen. Så kom modernismen og senere informationssamfundet, og i dag er de fleste af os dybt forvirrede og usikre. Overalt møder vi modstridende udsagn og informationer,
der fylder os med uro. Den tekniske revolution og oplysningstiden
har ikke gjort os lykkeligere. Vi lever længere og er mindre syge, men grundlæggende har vi de samme spørgsmål: Hvorfor er vi her? Hvad er det hele til for? Oven i købet er vi i dag vidende om trusler, der ikke eksisterede før i tiden, såsom drivhuseffekt, atomkrig
og terrorisme, og farer, som vores forfædre var lykkeligt uvidende om, f.eks. bakterier og vira eller kometer, der kan kollidere med Jorden.

Vi bliver også dagligt konfronteret med tilværelsestolkninger, som udfordrer de værdier, vi er vokset op med. Ofte tilbyder disse fremmede religioner et nyt fællesskab og en masse svar, der lige på stående fod kan være svære at argumentere imod. Det er på en gang skræmmende, interessant og dragende. Fristelsen til at kaste sig ud på det dybe vand og lade sige opsluge af det nye kan være meget stor. Hvis man vælger det rigtige, kan man være heldig at få
en ny familie, et formål med livet og en ny stærk selvtillid. Hvis man vælger forkert, kan man miste sin sjæl, dvs. sit inderste jeg.
På nogle punkter er vores liv blevet lettere, på andre meget mere kompliceret. Der er så mange ting, vi skal tage stilling til, og ting, vi skal være bange for. Noget tyder på, at mange (når de bliver lidt ældre) håndterer denne forvirring ved simpelt hen at vælge en bestemt livsanskuelse og derefter udelukke de informationer, som anfægter deres valg. Man vælger side og tager skyklapper
på. Det leder os til næste afsnit.

Hvorfor bliver de hængende?
Når man først er kommet rigtigt ind i en sekt, er det svært at frigøre sig igen. Nogle få ekstreme sekter (bl.a. Scientologi i USA) kan finde på at forhindre utilfredse medlemmer i at gå deres vej ved fysisk at tilbageholde dem, men de fleste benytter sig bevidst eller ubevidst af nogle psykologiske mekanismer for at sikre medlemmernes loyalitet. En af disse mekanismer er kognitiv dissonans.

Kognitiv betyder „erkendelsesmæssig“ og dissonans er det samme som disharmoni. Groft sagt handler det om, at vi som mennesker altid prøver på at leve i indre harmoni, også hvis det betyder, at man er nødt til at lyve over for sig selv, eller at man vælger at ignorere eller omfortolke input og begivenheder på en måde, så de ikke anfægter ens verdensbillede. Hvis man ikke gjorde dette, ville man være nødt til at drage nogle konsekvenser, man måske ikke har kræfter til at overskue på nuværende tidspunkt.

Derfor er det på sin vis en måde at beskytte sig selv på. Desværre forhindrer denne mentale strategi os nogle gange i at erkende, at vi er blevet forført.

Personer, som er vokset op i en sekt, oplever tit, at det er meget vanskeligt at få deres forældre til at undskylde deres fejltagelser, selv efter at forældrene er gået ud af sekten. Et eksmedlem skriver: „Min mor sagde … at hvis hun sagde undskyld til os, ville det være, som om over 25 år af hendes liv havde været meningsløst!“

Hvis man har investeret masser af tid, følelser og penge i en sekt, er det umådelig svært at indrømme, at det alt sammen ikke blot har været spildt, men at man ved sine fejltagelser har været med til at påføre sine medmennesker smerte. Hvis man f.eks. har ladet sig overtale til at begå ulovligheder eller etisk tvivlsomme ting i sektens navn, kan det være næsten umuligt at gå ud, fordi man derved mister sektens beskyttelse og kan blive nødt til at stå til ansvar for
sine handlinger, både over for sig selv og for omverdenen.

Et godt eksempel er det tidligere medlem af sex-sekten Guds Børn, Ricky Dupuy, som i tv-programmet Larry King Live indrømmede, at han (efter ordre fra en leder) havde haft seksuelt samkvem med en 10-årig pige. Formålet var, hævdede han, at sikre hans loyalitet over for gruppen, så han ikke skulle gå ud og kritisere dem. Tre år senere begik Dupuy selvmord med en overdosis, fordi han ikke længere kunne leve med skammen over det, han havde gjort, og at han havde fortalt om det på landsdækkende tv. Som det sidste skrev han i sin dagbog:

„Hvad har jeg gjort med mit liv? Spildt det på en flok vanvittige, patologiske afvigeres sindssyge. … Nogle ting er værre end døden, og min nuværende eksistens i denne uhyrlige tilstand er én af dem.“

Teorien om kognitiv dissonans forklarer mange ting, som ellers er ulogiske og uforståelige. F.eks. hvorfor sekten Jehovas Vidner har kunnet overleve gang på gang at forudsige verdens undergang fejlagtigt. Eller hvorfor veluddannede muslimske kvinder i Europa frivilligt frasiger sig deres menneskerettigheder og bagefter påstår, at de er mere frie end deres kristne medsøstre. Det koster meget at forlade en sekt – både økonomisk og menneskeligt. Man kan blive nødt til at starte fuldstændigt forfra, uden venner og familie, men værst af alt: uden at vide, hvad der er sandt og falskt, og uden at have noget ud over sig selv at holde sig til, dvs. uden Gud. Derfor vælger mange at blive, selv om de ikke er lykkelige.

Den bedste måde at få et familiemedlem ud af en sekt på er at lade dem vide, at de altid kan komme tilbage til familien og få al den støtte, de har brug for. En nylig amerikansk undersøgelse viser, at folk, som én gang for alle har valgt et standpunkt, ophører med rationelt at vurdere argumenter, der går imod deres
forudindtagne meninger. Faktisk får de en følelse af velvære ved at forkaste en modstanders argumenter. Undersøgelsen blev lavet ved at måle hjerneaktiviteten hos en gruppe testpersoner, mens de blev præsenteret for og skulle tage stilling til et antal modstridende udsagn af og om en politiker. Ved at måle, hvilke områder i hjernen, der lyste op, kunne forskerne afgøre, hvornår testpersonerne brugte
deres rationelle eller følelsesmæssige centre. Når man møder en velovervejet argumentation for et synspunkt, som byder én meget imod, reagerer man instinktivt med ubehag og afsky, og man får en behagelig lystfølelse ved at tilbagevise argumentationen og ignorere informationer, der støtter modstanderens position. På intet tidspunkt er hjernens fornuftcentre i brug."

Citat slut.

Jeg kender ikke forfatteren og hans formål/dagsorden, og der er sikkert flere kilder, måske bedre. Men jeg synes der står nogle interessante ting.

Man kan læse hele bogen her - http://www.langkjer.dk/sekterdk.pdf

Jeg fandt også den side her. Jeg har igen ikke kildekritikken på plads, men sikke dog en lang liste!

http://speramus.dk/

Synes emnet som sådan kunne være spændende at høre, hvad I mener om? Jeg får kuldegys af emnet, men er også fascineret. Fordi jeg er fascineret af det menneskelige sind

Kommentarer på:  Kunne du ende som medlem af en sekt?
 • #1   10. maj 2018 Boede hele min barndom med en sekt som genbo. Vi talte aldrig med dem. Mine forældre talte ganske få gange med dem. Deres nabo, som vi kom meget sammen med, talte til tider med dem, mest for at få dem til at stoppe med deres mystiske foretagender i haven (mærkelige opfindelser og lign. som larmede og så grimme ud).
  Jeg tror mine forældre boede der i 12 år uden rigtig at være i kontakt med dem. Det var der en grund til, den slags har ingen interesse.

  Nu har jeg jo så sidenhen læst religionsvidenskab, så måske ser jeg på det på en anden måde end mange, men nej, jeg tror ikke, jeg kunne "tryllebindes".
  Jeg kan dog godt hypnotiseres, men jeg har nu meget svært ved at se, hvordan det skulle have noget med hinanden at gøre. Man kan jo også kun hypnotiseres, hvis man er åben for det.
  Og jeg tror for den sags skyld også kun, at det er nogle specifikke typer som har potentialet til at "tabe sig selv" til en sekt, og det ved de her institutioner godt, og de udfører kun deres "mind-games" på den slags typer. Folk med lavt selvværd, ringe bagland, manglende tilhørsforhold, tryghedssøgende, ramme-søgende, el.lign. mennesker. I virkeligheden ikke meget ulig hvad bander og rockere leder efter i potentielle nye medlemer, btw...


 • #2   10. maj 2018 Her er lidt kritik af forfatteren. Men emnet er nok også kontroversielt. Spørger du mig er HBT da i høj grad en sekt, lige som ISIL fx er. - https://www.kristeligt-dagblad.dk/kirke-tro/sekter-kan-ikke-s%C3%A6ttes-i-b%C3%A5s

  Men okay - det gør jo ikke det citerede mindre relevant og det er heller ikke emnet så om nogle er enige med ham om hans skriverier er ikke interessant for trådens emne - emnet er de ting der kan få os til at vælge en sekt fra eller til osv som beskrevet herover

  Især beskrivelsen af ledertyper, hypnosegrupperne og tegn på folk, der er hjernevaskede synes jeg er interessant. Og definationen af en sekt og dens kendetegn. I forhold til emnet i tråden.


 • #3   10. maj 2018 Og jeg tror for den sags skyld også kun, at det er nogle specifikke typer som har potentialet til at "tabe sig selv" til en sekt, og det ved de her institutioner godt, og de udfører kun deres "mind-games" på den slags typer. Folk med lavt selvværd, ringe bagland, manglende tilhørsforhold, tryghedssøgende, ramme-søgende, el.lign. mennesker.

  Det her troede jeg også. Men det er der intet der peger på er sandt.

  Jeg er anti-autoritær i min grundvold. Jeg tror egentlig det er så simpelt for mig, at når nogle siger du skal, så siger jeg FU. Og derfor kunne jeg aldrig ende i en sekt. Med mindre jeg var lederen smiley smiley (gammel joke i venneskredsen. Jeg finder de ledertyper megaklamme!)

  Hvor vildt du boede ved en sekt! Jeg ville nok snakke med dem.... jeg er så nysgerrig!


 • #4   10. maj 2018 Gider ikke læse alt det du har sat ind ............ men ...NEJ NEJ NEJ .... jeg kunne aldrig ende som medlem af en sekt. ... smiley

  Jeg ville sikkert heller ikke blive lukket ind .... smiley


 • #5   10. maj 2018 Der er nogle her, der overrasker mig...

  http://speramus.dk/tigerens-rede-og-andre-aktive-sekter-2

  Og hvad er dog det for en vampyrkult ved Århus! Farvel nattesøvn...

  Er Tvind en sekt?
 • #6   10. maj 2018 Man kan sagtens deltage uden at læse det. Jeg synes bare det var en spændende tekst.

  Er frimurerne en sekt?

  Der er altså nogle jeg bliver lidt overrasket over er på den liste

  Og den her fik mig til at grine, selvom det nok ikke er så sjovt, hvis jeg læser om det - men navnet smiley

  http://speramus.dk/kaempekaalskulten-findhorn


 • #7   10. maj 2018 Mit umiddelbare svar er "nej ved gud ikke" men omvendt har jeg været på HG siden 2010, så... smiley

  Men nej det tror jeg ikke. Jeg er fantasifuld, kreativ og åben for hypnose, men er stærkt kritisk over for autoriteter og har rigtigt god føling med mig selv og mine egne holdninger til/meninger om noget. Hvis en sekt skulle fange mig, måtte den ikke opføre sig som en sekt. Det sekteriske ville skulle sniges ind.

  Som bonus info kan nævnes, at rigtigt mange som mener de aldrig vil kunne blive hypnotiseret er nogle af de nemmeste at få i trance. Nok lige netop pga den tro.
  Mvh,
  Hypnotisøren (1 weekendkursus v. Paul McKenna) smiley


 • #8   10. maj 2018 Nej jeg er alt for "imod alt/alle" ,der vil bestemme hvad jeg skal mene, er aldrig gået med strømmen eller ligget under for gruppe pres, det har kostet i venskaber og givet en del knubs, men hellere det.

 • #9   11. maj 2018 Jeg tror på at vi alle kan forføres af budskaber, værdier, handlinger, mål, som appellerer til os.
  Vi har brug for fællesskaber der understøtter os og de kan blive ret nære.

  For mig har religiøsitet og sekteriske fællesskaber nøje sammenhæng.
  Der er store religioner, der bekender sig til levende religiøse overhoveder. Overhoveder der dikterer fortolkninger af religiøse skrifter og tanker.
  Det samme i sekter.
  I virkeligheden har det for mig mest af alt noget med antallet af praktiserende at gøre.

  Spørgsmålet for mig er dermed lig med: Kunne du blive religiøs?
  Og nej, det tvivler jeg på.
  Men tidligere i livet kunne jeg sagtens.
  Jeg gik i søndagsskole og ville være præst.
  Var jeg blevet i den kultur, jeg var i dengang, var jeg næppe blevet den ikke-troende eller måske rettere den agnostiker, som jeg er.

  Alle kan lande der, hvis forholdene er de rette. Det tror jeg på.
 • #11   11. maj 2018 Jeg var opslugt af det og elskede det.
  Vores præst var karismatisk og en fantastisk fortæller.
  Det var ikke svært for en lille pige at blive grebet.


 • #12   11. maj 2018 Jeg mener ikke altid religion og sektisme hører sammen.

  Er tvind en sekt fx?

  Hvad er vampyrsektens religion?

  Charles Manson?

  Jeg har besøgt en sekt engang som led i mit arbejde. Det var ikke religion der drev dem men socialisme. Deres leder var meget forførende


  Men jeg er enig i at det også ses i gerne af religioner fx hizb ut tarir (staves?), scientology og jehovas vidner

  Til gengäld synes jeg isolation, sindelagskontrol og usund leder går igen. Ofte sammen med pengegriskhed og seksuelt misbrug af forskel art


 • #13   11. maj 2018 Hvad egentlig med lande som nordkorea og måske kina? Er de sekteriske? Måske....

 • #14   11. maj 2018 Jeg ved det ikke.. Hvornår er det en sekt? Er kristendommen en sekt?

  Jeg er wiccaner, og har overvejet at være med i en hekse coven (Er det en sekt?), men der er ingen lige i nærheden


 • #15   11. maj 2018 Jeg Tänker at en hekse coven fx Først bliver en sejt hvis der er en usund leder, isolation og sindelagskontrol... Men jeg er bestemt ikke inde I det. Jeg er bare ret enig med definitionen herover

  Jeg kommer fx i na og aa. Nogle anser det for sekter. Det mener jeg ikke det er. Vi opfordrer folk til at leve normale liv Mellem andre, stoppe med at slå sig selv ihjel og udvikle sig til et helt menneske individuelt

  Da jeg besøgte en räkke sekter var sagen det modsatte. Det gjorde jeg via mit job som led i en serie. Jeg besøgte tre jehovas, livets kilde og tvind. Hvis de er sekter... Iflg dem selv er de jo ikke


 • #16   11. maj 2018 Jeg vil påstå at selvom der ikke er en gud, de tilbeder, så er det stadig religiøsitet.
  De tilhørende har en gudeskikkelse og/eller et ophøjet formål DE tilbeder.


 • #17   11. maj 2018 Åh på den måde. Ja enig. Mrn religion defineres vel groft sagt lidt anderledes

  Jeg tilbeder fx frishaping og barf men uden de to ting er guddommelige for mig. Men hqvdr jeg en guru pa området jeg fulgte kunne de måske blive det. Men for mig er begrebet religion noget andet


 • Ida og Figo
  Ida og Figo Online Tilmeldt:
  mar 2017

  Følgere: 7 Emner: 33 Svar: 3.167
  #18   11. maj 2018 Jeg synes egentlig det er et lidt dumt spørgsmål. Tror ikke der er nogen her der vil mene at de kunne blive forført af en sekt, og havde du spurgt folkene fra People's Temple om de kunne blive forført af en sekt så havde de nok også sagt nej.

  Men som CH skriver så tror jeg alle vi kan blive forført af karismatiske folk der står for værdier og visioner som vi kan se os selv i.

  Det starter jo ikke som en sekt. Det starter med en vision om et bedre liv og et bedre samfund.

  Nu du selv nævner Tvind, så hørte jeg et interview med en der var med i det første stykke tid, og var pissestolt af det de havde opnået, og de ideer de var drevet af dengang.

  Btw hvis det er dokumentaren på 24syv, du har hørt så kan jeg kun anbefale alle at høre den! Den er virkelig god og skræmmende.


 • #19   11. maj 2018 Dumt... Jamen hvorfor deltager du så smiley

  Ja det var den doku

  Mange sekter er jo vel etablerede. Scientology fx. Folk der går ind i dem bør vide det ikke er en vision om et godt samfund der driver det.


 • Ida og Figo
  Ida og Figo Online Tilmeldt:
  mar 2017

  Følgere: 7 Emner: 33 Svar: 3.167
  #20   11. maj 2018 Jamen selve debatten er jo interessant, men at spørge direkte om folk ville kunne blive forført af en sekt tror jeg ikke man får rigtige svar på for vi alle vil nok mene at det kan vi ikke, men nogen bliver det jo.

 • #21   11. maj 2018 Jeg synes det er en vigtig ting at overveje. Måske det kunne stoppe en hvis man havde tänkt over det før man sad i suppedasen med manson i hånden

 • Ida og Figo
  Ida og Figo Online Tilmeldt:
  mar 2017

  Følgere: 7 Emner: 33 Svar: 3.167
  #22   11. maj 2018 Der er klart mennesker der er mere påvirkelige end andre, og heldigvis tror jeg ikke vi alle kunne ende som Mansons diciple. Men spørgsmålet er om de folk der havner der selv kan se det...

  Jeg er opfostret af en kommunistisk far, der var glødende fortaler for de kommunistiske ideer. Havde man spurgt mig som ungt menneske om jeg ville være med til at opbygge et bedre samfund baseret på kommunistiske værdier, så ville jeg da ikke være afvisende tror jeg.


 • #24   11. maj 2018 Filmen the wave er en must see

  Jeg mener der er forskel på at vokse op i en sekt og gå ind i en som voksen...


 • #26   11. maj 2018 Er en sekt ikke en gruppe, der forsøger at tiltvinge sig adgang til dit underjeg og derved kunne styre din gøren og laden? Er den såkaldte danskhed så ikke en form for sekt? I de mere nationalistiske former er det i mine øjne sekterisk virksomhed. Altså er du ikke med os, så er du i mod os.
  Og nej, de har ikke en vare, som jeg efterspørger.


 • #27   11. maj 2018 Jeg kan ikke hypnotiseres - Det er forsøgt... Jeg ville ellers virkelig gerne prøve at blive hypnotiseret smiley

  Men om jeg kunne ende i en sekt.... Måske? Jeg håber det ikke.
  Eller... SPN fandom er vist en selverklæret sekt, og den er jeg med i... :b


 • AT
  AT Tilmeldt:
  apr 2017

  Følgere: 6 Emner: 42 Svar: 1.236
  #28   11. maj 2018 jeg tror man ville lyve hvos man sagde "nej, jeg kan ikke forføres af en sekt"...

  alle mennesker ka forføres til at hoppe ind i et fællesskab, kunsten er bare at finde det rigtige fællesskab, og forføre på den rigtige måde..

  egentligt kan jeg ikke se sammenhængen mellem hypnose og en sekt.


 • #29   11. maj 2018 Man skal huske at skelne religion, tro, og sektisme.

  Hvis man tror frimurerne repræsenterer en sekt, så ved man enten ikke, hvad en sekt er, eller også aner man intet om frimurerne.

  Tvind var nok ikke i starten, men det er da på sin vis i aller højeste grad nu.

  Jehovas Vidner og Scientology er sekteriske religioner (men ikke sekter) og klasse-eksempler på dette.

  Og så er der alle de her små isolerede samfund - sekter. De kommer i mange afskygninger. Fx den sekt, jeg boede overfor. Mikro-skopisk i Danmark, men faktisk internationalt orienteret med hovedkvarter i Schweiz, så vidt jeg husker.

  Charles Manson var i høj grad leder for en sekt, men han nåede jo aldrig ret langt. Til gengæld blev han berømt og vi husker ham/dem alle, og derfor bringer vi dem ind i diskussionen, selvom de i virkeligheden ikke er særligt interessante (set i det perspektiv).

  Om en heskekult er en sekt afhænger jo fuldstændig af kultens opbygning.
  Udover det naturlige i religionen: fuldstændig hengivelse til troen (og selvfølgelig graden af i hvor høj grad dette skal efterleves), må man spørge:
  Er det lukkede samfund? Og i hvor høj grad?
  Ønsker de medlemmernes afskæring fra deres bagland?
  Ønsker de fuldkommen hengivelse til lederens (ikke filosofiens) ord?
  Hvilke konsekvenser er der for brud på institutionens regler?
  Etc.


 • #30   11. maj 2018 Men du kan jo sagtens følge en religion alene og privat. Det kan du ikke med en sekt. Der skal du interagere med andre via online eller real life.. Religion kan sagtens stå alene og gør det for mange mennesker. Hvor det er en sag mellem dig og den gud du tror på

  Jeg har til gode at se mennesker radikalisere sig selv. Selvom så syge folk måske findes så er det mit indtryk at folk normalt radikaliseres via andre mennesker

  Tag fx isil. De er for mig et klasseeksempel på en sekt. Deres leder mener han nedstammer fra profeten og udråbte sig selv til kalif dvs hersker over muslimer i hele verden... Hans følgere radikalisere ikke sig selv. Det har de folk til so to speak • #31   11. maj 2018 Jeg tror de færreste kan se sig selv som medlem af en sekt fordi det virker ekstremt.
  Jeg tror bare man må erkende at de netop rekrutterer ved at tale til hjertet og de værdier, der forekommer at være far out modelleres ved at barbere ens eget værdisæt med salamimetoden.
  Det rette tidspunkt, så tror jeg vi alle kan ryge i sådan en fælde.
  Det er jo fantastisk opløftende til at starte med.


 • #32   11. maj 2018 Ch jeg Håber det ikke... Men alle vil gerne tänke om sig selv at de er anderledes... Men når jorden bränder er vi ofte ret ens...

 • #33   11. maj 2018 A-S man behøver ikke være medlem af en coven for at være wicca der er rigtig mange der er det som hedder solidary.

  Alle kan blive det, det kræver ikke nogen dåb eller lign.

  Nogle går MEGET op i det, jeg er det nok mere på samme måde som de fleste danskere er kristen smiley


 • #34   11. maj 2018 Jeg er kommet i tanke om mit besøg hos en 'sekt'. På et tidspunkt sad jeg med deres leder som er Svärt karismatisk og vi sad i stilhed og så ud over deres natur og store område. For inden havde han vist mig rundt og snakket i et väk. Ikke et sekund var jeg alene på stedet og kun lederen måtte snakke med mig. Vi så flere steder hvor jeg fik indtryk af at det var iscenesat det der skete og pausen var hans ide. Tid til at lade indtryk falde ind...

  Det skal jeg da love for... Der skete noget da jeg sad der.

  Jeg fik den der lyst til at blive siddende.

  Det skrämmer mig stadig at tänke på.

  Jeg rejste mig og gik. Hvorfor? Jeg er ikke let at forføre fordi jeg viste hvad jrg mener de er da jeg ankom. Også selvom de nägter.

  Men følelsen husker jeg stadig. Den var rar. Rigtig rar. Bare giv slip agtig. Ikke mere samfund. Bare den verden her. Ro. Overblik. Ligesindede. Fällesskab.

  Det er nogle år siden men min krop husker mit besøg tydeligt.

  Sekt? Aner det ikke
  Forførende? Absolut!

 • #35   11. maj 2018 denne side forklare lidt om det: http://www.enchantedforest.dk/wicca/wicca.html

 • john
  john Online Tilmeldt:
  aug 2010

  Følgere: 138 Hunde: 3 Emner: 18 Svar: 4.733
  #36   11. maj 2018 Følelsen af ikke at være alene kan også fremme helbredet mener nogen.

 • #37   11. maj 2018 Men det afhänger vel af selskabet john... Jeg Tänker det er sundere at väre alene end sammen med Jim Jones...

 • #38   11. maj 2018 Rage against the machine demonsterede masse psykosens magt på fornem vis til en koncert. Det var med sangen killing in the name of ironisk nok..

  Forsangeren fik os alle til at hoppe og råbe. Fuck you i won't do what you told me

  Og så pegede han ud over os og sang now you are under control

  Det ramte folk pletvis blandt publikum. Og efterhånden som det gik op for os hvad der var sket stod folk stille

  Det var sgu stärkt at opleve


 • #39   11. maj 2018 Ved nærmere eftertanke, kunne jeg nok ikke rekrutteres til en sekt... Hvis det kræver daglig interaktion med andre mennesker, så ville jeg ikke kunne det. Det er jeg alt for antisocial til.

  Jeg indrømmer gerne, jeg er nemmere at påvirke, end jeg ville ønske jeg var (dog ikke så nemt-påvirkelig som da jeg var yngre, heldigvis). Men jeg duer ikke til at skulle være i nærheden af andre mennesker. Måske jeg kan være med i en Hermits United sekt - Hvor vi mødes fast en gang hver 10. år.


 • Salla
  Salla Online Tilmeldt:
  maj 2015

  Følger: 54 Følgere: 876 Emner: 175 Svar: 5.442
  #40   11. maj 2018 Lens #34 Det skulle vel ikke være en der hedder cxxxxxxxx hxxxxxxxx? smiley ham har jeg mødt.
  Han kan sælge sand i sahara...


 • #41   11. maj 2018 Salla desværre men lyder uhyggeligt. Ham jeg mødte hedder A S

  Jeg fandt lige denne på Twitter... Er de støtter til Jim Jones?


  profilbillede
 • Salla
  Salla Online Tilmeldt:
  maj 2015

  Følger: 54 Følgere: 876 Emner: 175 Svar: 5.442
  #42   11. maj 2018 Han har været i fjernsynet for år tilbage, flyttede til usa. Han havde talegaverne i orden. • #43   11. maj 2018 Salla de står faktisk også på listen på drn hjemmeside jeg linkede til

  Skræmmende!


 • Salla
  Salla Online Tilmeldt:
  maj 2015

  Følger: 54 Følgere: 876 Emner: 175 Svar: 5.442
  #44   11. maj 2018 Kan ikke finde det?

 • #46   11. maj 2018 Frk Jensen, jeg var lige en hurtig tur på nettet i formiddags, og religionsforskere betegner wicca som en kult og altså ikke en sekt.

  Kult defineres meget anderledes fra sekt ved at være åben for fortolkninger og ofte består den af medlemmer som bekender sig til flere denominationer. Jeg skal se om jeg kan finde artiklen igen senere og linke herind.


 • #48   11. maj 2018 Hahaha

 • #49   11. maj 2018 Jeg tror ikke, jeg kunne i dag.
  Men som ung?
  Tjaaaah. Måske...Det var ihvertfald tæt på.

  Min barndomsveninde blev som stor teenager dybt involveret i Pinsemissionen, og de ungdomsaftner, der blev afholdt var DYBT manipulerende.
  Jeg var med derinde et par gange, og der blev bla. vist en film, som var skræmmende i sin realisme om, hvad der egentlig sker når dommedag rammer. Oveni var der musik af Cliff Richard, som var én af datidens store idoler.
  Lederen var karismatisk, og der var et meget meget stærkt gruppepres ift. at "bekende sig til kristus", så man kunne blive en del af fællesskabet.
  Det var faktisk bestemt ikke nemt, at sige nej til, og hvis mine forældre ikke havde spurgt ind til det, og fået mig på andre tanker, så kunne jeg godt være endt dybt inde i det.
  Lederen sendte mig endda et personligt brev, da jeg ikke havde været med et par uger. Selvom jeg kun havde været der 2-3 gange.

  I gængs forstand var det nok ikke en sekt, men der var godt nok mange lighedspunkter...


 • Radar
  Radar Tilmeldt:
  aug 2010

  Følgere: 9 Emner: 18 Svar: 2.151
  #50   11. maj 2018 På baggrund af nogle oplevelser, jeg har haft, hvor folk omkring mig har ladet sig forføre/fange ind, og jeg hver gang har stået "tilbage og udenfor" og dybt undrende over folks ukritiske begejstring, vil jeg sige nej.

  På trods af at jeg hører til gruppen af "Folk med lavt selvværd, ringe bagland, manglende tilhørsforhold, tryghedssøgende" og jeg tilmed længes efter et gruppefællesskab, så har jeg alligevel ikke det, der skal til for at blive fanget ind af den slags, og har vel også "noget" i mig, der forhindrer, at det kan ske.

  Godt at have sin kritiske sans og kontakt med sig selv i forhold til hvad man (ikke) vil være med til, men på en måde også lidt ærgerligt ikke at kunne tro på en eller anden gud. For livet må da være noget nemmere, hvis man kunne det....


 • #51   11. maj 2018 Lige en lille oplevelse jeg havde .

  For mange år siden var jeg ansat på et blindehjem for sen-blinde - svagtseende og gamle , der havde mistet syn og / eller ben pga. sukkersyge.

  Sommetider havde vi hjælpere på i weekenden . og en weekend var det en fra Pinse-missionen.

  Jeg kom gående ude på gangen og hørte hjælperen sige til en gammel beboer ( mens hjælperen sad på hug foran beboeren , der havde mistet det ene ben )

  "Skal jeg ikke bede en bøn for dig , så dit ben kan vokse ud igen ? "

  Beboeren svarede ..... " Ihhh .. Jo .... vil du ikke nok ? .... så kan jeg sparke dig i Rø*** ud af min stue. "

  Jeg gik bare stille og roligt videre og grinede smiley smiley smiley


 • #52   11. maj 2018 Hahhahha

 • #53   12. maj 2018 Jeg er pænt meget introvert, så at skulle indgå i et fysisk fælles skab med andre, er simpelt hen ikke muligt, og nej jeg vil bestemt da ikke beskyldes for at lyve, fordi at jeg skriver at jeg aldrig ville kunne indgå i en sekt, jeg er anti alt der vil presse/lokke mig til at have en bestemt mening ( er født sådan, så var nok ikke et nemt barn smiley ), er heller aldrig med i hyle kor og andre masse meninger på nettet, synes simpelt hen at det er for åndssvagt.

 • #54   12. maj 2018 Det snilde er jo, at man ikke opdager at nogen prøver at lokke og manipulere. Man bliver hentet præcis, hvor man er og ført derfra ved hånden af nogle, der siger de ting, man gerne vil høre.
  Og jo, der er skam også plads til introverte i sekter. De behøver ikke at være baseret på samvær overhovedet. • #55   12. maj 2018 Uanset hvad CH ville jeg gerne se den sekt der kunne hive mig ind, som regel er det jo søgende mennesker der har brug for et eller andet i deres liv smiley

 • #56   12. maj 2018 ... Eller i forbindelse med livskriser.

  Ingen af os kan have paraderne oppe hele livet, der er perioder, hvor man er bar ind til benet.

  Heldigvis er det de færreste af os, der render ind i sådan noget når timingen er til det.


 • #57   12. maj 2018 I mine øjne, så er det logisk at det kan alle mennesker risikere.

  Ligesom det er ret logisk at at det tror de færreste på at de kan, direkte adspurgt.


 • Radar
  Radar Tilmeldt:
  aug 2010

  Følgere: 9 Emner: 18 Svar: 2.151
  #58   13. maj 2018 Forresten, hvis der findes en sekt, der er som Amish, bare uden deres stive kønsroller og religion, sååååå .... smiley

 • #59   13. maj 2018 Sååååå...

  ..er det jo ikke længere Amish-like smiley


 • Radar
  Radar Tilmeldt:
  aug 2010

  Følgere: 9 Emner: 18 Svar: 2.151
  #60   13. maj 2018 Jowjow, jeg tænker på sådan en sekt, hvor man er fri for mobiltelefoner og internet og andet digitalt lort. smiley

 • #61   13. maj 2018 Jo, men du skriver, du gad godt være i en sekt, hvor der ikke ikke er et stift syn på religion - men så er det jo ikke sekt smiley

  Hvis du gerne vil leve teknikløst kan man da bare gøre det smiley Der er flere foreninger med den slags smiley


 • Radar
  Radar Tilmeldt:
  aug 2010

  Følgere: 9 Emner: 18 Svar: 2.151
  #62   13. maj 2018 Mjøeh, det kan godt være, men religionen kunne vel bare gå ud på at man lever uden knapværk....
  Men altså, man (jeg) skulle jo være født ind i Amish. Så ville jeg også både kunne sy og malke køer og alt muligt praktisk. Jeg er så betaget af, at de er så dygtige til praktiske ting.

  Men jeg tror da lige at jeg vil google efter en knapværksfri forening. smiley


 • #63   13. maj 2018 Radar
  Husk lige at sige farvel til os, inden du melder dig ind i den 'knapværksfri' smiley


 • Radar
  Radar Tilmeldt:
  aug 2010

  Følgere: 9 Emner: 18 Svar: 2.151
  #64   13. maj 2018 Hahaha smiley

 • Radar
  Radar Tilmeldt:
  aug 2010

  Følgere: 9 Emner: 18 Svar: 2.151
  #66   13. maj 2018 Gud ja, jeg kan da bare gå i kloster.
  Hmmm, men igen .... så er der jo alt det der gudstro og bønner smiley og man skal sikkert også stå tidligt op hver dag smiley


 • #67   13. maj 2018 Gud kan vel godt forstä man sover Länge hahhahha

 • john
  john Online Tilmeldt:
  aug 2010

  Følgere: 138 Hunde: 3 Emner: 18 Svar: 4.733
  #68   13. maj 2018 En sekt hvor man går nøgen kun med smukke kvinder, og det var tilladt også for mee-to at klappe dem i røven. smiley

 • #70   13. maj 2018 Hmm, nogle af reaktionerne minder mig lidt om de samme der kom på emnet om en øde ø: “ja jeg kunne sagtens bo helt afskåret fra omverdenen og al kontakt med levende væsener i et år” - det er let at sige sådanne ting set udefra, men man glemmer den voldsomme psykologiske påvirkning der ligger bag.

  Jeg vil vove at påstå at du endda oftest ikke er klar over det; hvis man vidste, at man blev manipuleret af en karismatisk autoritet, og hvis man stod 100% rationelt og kunne se faren udefra, så ville man jo ikke lade sig drage.

  Man står udefra og tænker "ej jeg er introvert og antisocial, det kunne jeg ikke" - men det er lidt ligesom at tage fra to forskellige kontekster. At man ikke lader sig lokke eller ikke "hyler i kor på nettet" er altså meget simple ting der sådan set ikke har en chance over for de stærke kræfter du vil opleve, hvis du bliver draget af en sekt.

  Jo jo jeg kunne da sagtens sige nej tak da jeg fx. fik brev fra et jehovas vidne forleden, men ligefrem at garantere, at man i alle livssituationer og til enhver tid vil kunne stå imod så utroligt stærke påvirkninger... det er sådan set bare oversimplificeret og undervurderende smiley


 • #71   14. maj 2018 Fünke, du kan nu skrive alt det du vil, og ikke tro mig, det er så din sag smiley

 • #72   14. maj 2018 Det ved jeg ikke om jeg kunne - det kunne jeg vel måske nok .. måske ...

  Jeg kærestede, da jeg var 16, en mand på 35 - han var udover at være 19 år ældre også i Scientology. Dengang kunne jeg på INGEN måde forstå, at min far gjorde alt for at stoppe det forhold .. sjovt, så skide klog man er som 16-årig ....

  Nå, men ham gutten der - han begyndte jo at tale sådan lidt om Scientology - og jeg kan huske at jeg dengang var tusind % klar i spyttet. Enten lukkede han med det lort (det kaldte jeg det), eller også måtte han og hans højre hånd hygge sig uden mig.

  Jeg har altid haft en indædt modstand imod "mennesker i flok" - det gælder så ikke kun sekter, jeg har det på samme måde med HA, Bandidos osv .. jeg synes det virker så "sølle" at man ikke kan klare sig alene .. Giver det mening ?

  Så umiddelbart tror jeg ikke jeg kunne ende som et medlem - men igen, bemærk jeg skriver, TROR smiley


 • #79   30. jan Øh.....

  Nej hvad? Jeg forstår ikke de to indlæg, Ma M smiley


 • #80   30. jan enig... ikke forstået. fint du synes jeg stiller et stupid spørgsmål. Jeg synes det er et spændende og relevant spørgsmål, især fordi de fleste der ikke mener de kan ende som medlem iflg studier viser er de nemmeste at få med.

  men vil du uddybe? har du været eller er du medlem siden du ved disse ting om de steder?


 • #82   30. jan "Kunne du ende som medlem af en sekt?"

  Nej. Jeg har en indbygget modstand mod alt, der bare ligner. Hvis mennesker bliver for enige og fastlåste, vibrerer mine antenner og søger svagheder i enighedens dogmer. Jeg har mere tvivl end tro - måske desværre, men sådan er det. Dog har jeg heldigvis bunker af tro på mennesker sådan generelt smiley


 • #85   30. jan Jeg er stadig forvirret men jeg fornemmer at du har et indblik som jeg ikke har. linket er tilfældigt valgt. Jeg er bestemt ikke for at man skal sparke til folk der har været udsat for sekterisk manipulation. • #87   30. jan Jeg fatter stadig hat af dine indlæg, Ma M...
  du skriver virkelig som om vi på en eller anden måde skulle kunne forstå dine tanker??


 • Ma M
  Ma M Tilmeldt:
  jan 2019

  Følger: 13 Svar: 1
  #88   30. jan Ok

Kommentér på:
Kunne du ende som medlem af en sekt?