Jagthund - Info om jagthunderacer

Jagthunde er brugshunde som er opdrættet specifikt med henblik på at blive anvendt til jagt. Der er mange forskellige hunderacer der kan benyttes som effektive jagthunde, eksempelvis labrador retriever, cocker spaniel og gravhunde. Der kan dog være stor forskel på, hvordan hunden skal agere under jagten, og dette afhænger bl.a. af hvilket vildt der jages samt den specifikke jagthunderaces kompetencer.

Der eksisterer tre overordnede former for jagthunde:

Apporterende jagthunde:

Denne gruppe består tit af retrievere - fx golden, labrador eller flatcoated. Som navnet antyder er den primære opgave for disse hunde, at apportere eller ‘retrieve’ nedlagt bytte. Oftest vil der være tale om fugle, som skal bringes uskadt tilbage til jægeren. Hundene skal kunne arbejde både på land og i vand samt være i besiddelse af en skarp næse.
I forbindelse med træningen af denne gruppe af hunde, vil der bl.a. være fokus på, at hunden skal kunne hoppe elegant på og af en båd samt kunne ignorere lyden af skud og diverse distraktioner. Nogen mener at retrieverne er så gode jagthunde, fordi de er meget fokuserede på at gøre deres ejer tilfreds.

Hvis retrieveren er veltrænet vil den generelt bemærke hvor hver enkelt nedlagt fugl lander og kunne bringe disse tilbage til jægeren når skydningen er ophørt. Hvis hunden ikke ser hvor en fugl landede, kan jægeren signalere byttets position til hunden via håndtegn og pift. Når en jagthund bringer et bytte tilbage på denne måde betegnes det som en ‘blind retrieve’.

Apporterende jagthunde anvendes også i forbindelse med klapjagt. Denne form for jagt indebærer at en kæde af mennesker driver vildtet hen mod ventende jægere, som så nedlægger byttet. Ind i mellem sendes de apporterende jagthunde så ud for at bringe byttet tilbage til jægerne.

Drivende jagthunde:

I denne gruppe finder man ofte beagles, dalmatinere, gravhunde og blodhunde. Den gængse opgave for disse jagthunde er at jage byttet og drive det mod jægeren, som så kan nedlægge det. Det er generelt vigtigt, at disse hunde har en sans for jægerens rækkevidde, så de ikke skræmmer bytte væk, mens det er udenfor skudvidde.

Stående jagthunde:

Disse jagthunde er ofte diverse settere eller fx vizsla eller breton. Den primære opgave for disse hunde er at opspore og markere byttet med en karakteristisk stående positur. Er der eksempelvis tale om en fugl, er det hundens opgave at fastholde dyret indtil jægeren er indenfor en passende rækkevidde. Herefter skal hunden få fuglen til at lette, så jægeren kan nedlægge byttet.


Andre jagthunde

Derudover skelnes der også mellem jagthunderacerne via begreberne ‘scenthounds’ og ‘sighthounds’. Førstnævnte refererer til hunde der primært bruger deres imponerende lugtesans i forbindelse med jagten. Disse hunde opsporer langsomt deres bytte, og det er derfor væsentligt at hundene er tålmodige og vedholdende. I kontrast hertil bruger ‘sighthounds’ primært deres syn under jagten og er derfor mere afhængige af deres fart og agilitet.

Udover de mange jagthunderacer der er nævnt ovenfor, er terrieren også kendt som en effektiv jagthund, bl.a. på diverse gårde, hvor hunden sørger for at holde ræve væk og jage gnavere og lignende.

Info om jagthunde

Annonce